Và già lão bây giờ thành thơ dại…

Có phải thường thường tuổi già hay lú lẩn
Không đâu, họ  chuẩn bị  làm một cuộc tẩy trần
Vầng trán  già lại lấp lại đường nhăn
Và  già lão bây giờ trở thành  thơ dại…

 

(Audio về một vụ đánh lộn trong đám cưới, một sáng tác độc đáo của Nguyễn Ngọc Yến và THT trong nursing home)