flipbook Văn số 153 : trong nỗi buồn vàng..

Thư Quán Bản Thảo số 86   tháng 10-2019 saắp đến  sẽ  có chủ đề: Trần Phong Giao và những người viết trẻ.
Để quí bạn hình dung ra  đội ngũ  này và tại sao Văn lại thường xuyên thực  hiện tuyển tập thơ văn của những người viết trẻ, chúng tôi  upload Flipbook   Văn số 153  ngày 1-5-1970,  với chủ đề mang tên  bài thơ của nhà thơ Hạc Thành Hoa  có mặt trong tuyển tập.
Xin  vui lòng click để đọc toàn bộ nội dung:

TRONG NỖI BUỒN VÀNG – VĂN  số 153 – Tuyển tập những người viết trẻ