Khi người ta…

Vậy mà hôm nay có một  người khách đến nhà tôi
Ngậm thêm cánh hoa vàng   trong miệng
Hay là Đức Như Lai sai nai hiền đến tặng
Một lão già thi sĩ quá khổ đau ?

 

Khi người ta khoe nào vàng,  bạc,  anh dũng  bội tinh
Nhưng   bây giờ chẳng ai tin vì không bằng cớ
Còn ta  trên mình thì  vết hằn  cận vú
Bằng cớ rành rành em có tin không ?

Khi  người ta muốn chứng tỏ  khí phách  nhà văn
Hiên ngang  đòi dùng dao viết  văn trên đá
Còn ta  thì  nhát hèn
nên  văn đầy tiếng chửi thề đù má
Bởi  đá có bao giờ  giúp một kẻ sắp điên ?

Khi người ta  hôn nhau bằng má bằng môi
Còn ta  thì hôn lên bàn chân bàn tay   liệt gân khổ nạn
Hai  nhánh cành  cong queo vậy mà nhựa tình  lai láng
Thấm qua trái tim già, như thể
nhựa  Đức  Quán Âm

Khi  người ta  mang bông  hoa để  tặng người thân
Tôi  muốn mang một nhành  bông  tặng người  yêu dấu
Nhưng trời ơi, khi  một người  không còn  trí não
Thì   bông hoa nào dù đẹp  mấy cũng vậy thôi

Vậy mà hôm nay có một  người khách đến nhà tôi
Khi đời tôi đã hoàn toàn tận mạt
Người khách lạ ngậm một cánh hoa vàng   trong miệng
Hay là Đức Như Lai sai nai hiền mang quà tặng  đến
một thi sĩ khổ đau?

 

%d