Đóng cửa : Một bài thơ thất tán của Nguyên Sa

 

 

( click để đọc Văn học số 53 Xuân Bính Ngọ 1966 và những số báo Văn Học khác dưới hình thức flipbook)