Tài liệu hiếm: Danh sách các nhà xuất bản trong năm 1969

Để quí bạn có thể hình dung tình hình sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975, chúng tôi post những trang tài liệu được đăng trên nguyệt san Tân Văn số 16&17 năm 1969.
Tin vui là chúng tôi đã thực hiện  gàn xong dự án tạp chí Tân Văn. Tạp chí này chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ đầu (2 năm)  chỉ chuyên chú trọng về nhận dịnh, phê bình, khảo luận. Bắt đầu từ số 23,  nội dung tạp chí  thay đổi, chỉ giới thiệu một kỳ một  tác giả và một tác phẩm.

Xong dự án này chúng tôi sẽ thực hiện dư án tạp chí Mai.

Cố`c  cà phê  Mc Donald hôm nay quá ngon
Bởi  ngón tay ta vừa click xong  một icon hạnh phúc

Error: invalid ipages flipbook database record

%d bloggers like this: