Chằng nghịch… (nhuận sắc)

River flows in you – Artist:Yiruma

 

Chằng nghịch

Thưa em, muốn  ăn nghịch chằng (*)
Để mai  vào rừng tôi bắt   về rim
TRần gian thiếu gì  loài chim
Lại thèm  chằng nghịch để  hành KIm mao

(*) Bà xã dạo này cư` cắc cớ đòi ăn chim chằng nghịch…