đốm bông trắng

Một sinh vật chỉ ăn lá cỏ  non
Đôi tai hứng lấy cả thượng tầng không khí
Đôi mắt chỉ thấy trăng sao
sao mà lại được sinh ra
để  lao  vào đầu xe mà tự sát
Để  lại những đốm bông khoang trắng
vô tội của một con vật sắp trưởng thành

Một trăm một ngàn chiếc xe chạy qua
Bánh nghiến nát trên đống thịt bầy nhầy
Chỉ có một người thi sĩ
ép xe bên đường
mang tiếng cầu kinh gõ mõ trong trái tim
cầu siêu nam mô a men
bên cạnh ngôi giáo đường đóng cửa

 

Hôm nay vườn nhà cỏ mọc cao
Chưa có người tới cắt
Có nhiều bông trắng nổi giữa bãi cỏ xanh
như những đốm khoanh trắng trên lưng người bạn nhỏ