Ghi vội: Tìm/nịnh (cập nhật audio)

Người ta lên rừng tìm nai
Ở  đây nai xuống  cả bầy tìm tôi
Hai tai  vểnh thẳng lên trời
Lắng nghe tiếng mõ từ bàn keyboard

2.

Quan Âm tôi lập trăm lần
Nam mô tôi lập ngàn lần với em
vạn lần tôi lập liên miên
Lạy em há miệng (dể)  tôi đền nghiệt oan

Click để nghe “lạy em há miệng”