Nhã Ca: Trước giờ sinh con

 

nguồn gốc:  Tuần báo Nghệ Thuật số 11 phát hành ngày 11-12-1965:
– Chú ý:  Vì trang chụp chữ quá nhỏ nên muốn Zoom lớn  để đọc chữ rõ  xin click nhiều lần vào  trang thơ.  Muốn trở lại trang chánh click mũi tên <—- (go back) ở trên cùng, phía trái.