ngu vương

Ta chừ lên chức  ngu vương
Tóc râu bạc trắng, huy chương lẩy lừng
Cái này Anh dũng  lưng tròng
Cái này vô địch giặt quần ngửi phân
Cái này bội tinh nấu ăn
Cho người không   biết dỡ ngon ngọt bùi !
Cái này  chiếm điểm nhất đời
Ngày nghe vơ chửi  riết rồi thành chai
Cái này có một không hai
Đi thám báo. Cặp mắt mù.  Tìm ma !
Cái này, hơn cả Oscar
Chuyên tài  thủ diễn vai chàng Tarzan
Tarzan thì chỉ  leo cây
Còn ta, làm khỉ đu đèo cán dao
Để làm mấy chuyện tào lao
Nay báo miểu. mai báo chùa tặng chơi
Rồi hứng flipbook báo trời
Chẳng ma nào đọc hay đoài hoài liếc qua
Để rồi bị rủa ” lão già
Gần ngày xuống lỗ mà vẫn còn háo danh
Ham gì cái chức ngu vương !”

%d