Khi ngu vương đu cán dao làm thư quán bản thảo

……
Cái này, hơn cả Oscar
Chuyên tài thủ diễn vai chàng Tarzan
Tarzan thì chỉ leo cây
Còn ta, làm khỉ đu đèo cán dao

Mời xem Ngu vương trổ tài !

%d bloggers like this: