Tạp chí Văn chủ đề Thanh Tâm Tuyền tháng 10-1973 (flipbook)

Nhạc đệm hòa tấu: Nửa hồn thương đau, thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc: Phạm đình Chương, nguồn: nhaccuatui

 

%d bloggers like this: