Thơ Lê văn Ngăn mới tìm được

Trên tuần báo Tinh Hoa số 21 năm 1969 có bài thơ của Lê văn Ngăn mà  có lẽ  là chưa có ai được  biết sau 1975. Tôi xin đăng lại, hy vọng thân nhân của nhà thơ sẽ có thêm một sáng tác giá trị của ông.
.Chúng tôi sinh ra và lớn lên cùng chiến tranh, hận thù, mỗ mật mộ tim. máu me dầm dề cả một miền Nam. Nhưng nhờ thi ca, nhờ văn chương đã giúp chúng tôi gần gũi. Không cần tìm tòi thắc mắc về nguồn gốc lai lịch. Thi ca đã trở thành một cái dây nối kết, hôm qua và cả đến bây giờ. Đó là lý do tôi sưu tầm và post bài này: