Sau Sáng Tạo, Vấn Đề, nay đến lượt Văn Học. trình làng..

Chúng tôi bắt đầu đưa lên blog THT  tạp chí Văn Học.  Kỳ này khá gay vì có những trang chụp  với  dung nhan nhấp nhô  gợn sóng” như thế này:

hay:

để cuối cùng, thấy không, giấy không đau vì  rách
Mà  đau vì mối mọt gậm nhấm ngày đêm

Dù vậy chúng tôi phải làm. Đây là di sản. Bốc lên từ huyệt mộ phần thư

 

ĐỌC TẠP CHÍ VĂN HỌC