Hai số báo Văn Học có chủ đề về báo chí miền Nam

Hai số báo dưới  đây là quà tặng văn chương của một độc giả TQBT trong chuyến về VN.
Vì chụp bằng digtal camera nên chúng tôi không thể điểu chỉnh hay tẩy xóa những vết lem.
Xin quí bạn thông cảm.

Cả hai số đều dành nhiều trang giới thiệu, tìm hiểu về sinh hoạt báo chí  Việt Nam nói chung và miền Nam  nói riêng.
(Xin click vào bìa)

1 ,   Văn Học năm 1967 (bìa mất)

2.    Giai phẩm Văn Hoc năm 1972
[3d-flip-book mode=”thumbnail-lightbox” urlparam=”fb3d-page” id=”42474″ title=”false” lightbox=”dark”]