Flipbook thi phẩm Ô Cửa của THT

Thi phẩm Ô cửa  của Trần Hoài Thư được tái bản nhiều lần. Dày  454 trang. Bìa bọc ngoài.
Sách, do chính tác giả tự trình bày,  layout và in ấn, cắt xén.

Bià cứng (Hardcover): $50
Bìa mềm (Softcover): $35

Bao luôn cước phí (Priority)

Quí bạn nàoy muốn in tên mình ở trang đầu để làm lưu niệm với chữ ký của tác giả bằng nhủ kim  (ví dụ “Ban của Nguyễn văn YYY”), chúng tôi sẽ thỏa mãn.

Muốn đọc, xin click vào hình. Và “X” để quảng cáo mất.

cropped-bia-bg-8-5x20-ocua-new1.jpg

http://online.fliphtml5.com/dsvii/rrvf/