TÌM TÀI LIỆU VĂN HỌC Ở CORNELL qua Online (Bài 2)

Information bạn cung cấp cho tôi để tìm tài liệu văn học “Khảo luận về Chinh Phụ Ngâm” của Phạm văn Diêu gồm: TẠp chí VĂn HÓa Nguyệt San số 51 năm 1960.
Tôi biết là Cornell có toàn bộ nguyệt san Văn HÓa VN, (Microfilm). Nhưng câu hỏi là làm sao nói với nhân viên thư viện trang mấy, và làm sao bảo đảm là số 51 có bài ? (đừng tin nhỮng gì bạn đọc trên NET).

Ví dụ trong khi thực hiện tạp chí TQBT số 83 chủ để 10 khuôn mặt văn nghệ hy sinh trong chiến trận, tôi cần tấm hình của Hoàng YÊn Trang, mà tôi biết là ở  VĂn số 37. TÔi nhờ nhân viên thư viện tìm xem có thật vậy không. Nhưng họ cho biết họ là người MỸ, họ không làm việc lục trong kho lấy một cuôn VĂN để giúp tôi. CÁch tốt nhất là ” ông phải làm một request “photocopy” chụp trang mục lục VĂn số 37. chúng tôi sẽ chụp và sẽ gởi về ông”.

MUỐN VẬY, BẠN PHẢI HY SINH ĐÁNH BẠC. YÊU CẦU HỌ CHỤP TRANG MỤC LỤC “TABLE OF CONTENTS”,  CÓ NGHĨA LÀ BẠN PHẢI TRẢ TIỀN. HỌ SẼ GỞI EMAIL BẢN CHỤP MỤC LỤC ĐỂ BẠN CÓ THỂ BIẾT BÀI BẠN YÊU CẦU CÓ Ở TRONG CUỐN SÁCH HAY KHÔNG. NẾU CÓ NÓ NẰM Ở TRANG MẤY. ĐỂ HỌ BIẾT MÀ CHỤP.

NẾU BẠN TÌM KHO^NG THẤY, BẠN PHẢI MẤT TIỀN.

CẦN NHỚ LÀ PHẢI CHỌN “PHOTOCOPY” CHỨ ĐỪNG CHỌN “BOOK”. HỌ KHôNG GỞi SÁCH Về VN. HỌ CHỈ GỞI PHOTOCOPY (PDF) QUA E MAIL.

cornell