một bài báo cũ…

Lời chũ Blog: Thỉnh thoảng tôi có viết báo Mỹ ở địa phương. Bà xã cất kỷ, Nay tình cờ tìm được một số báo phát hành cách đây 24 năm, ký têm Sach Tran. Đọc lại thấy lòng ấm vì ít ra mình cũng mang tiếng nói của người tị nạn đến với người địa phương. Một kỷ niệm đáng nhớ. Nay xin post để chia sẻ.

IMG_20181120_0001

%d bloggers like this: