chống nạnh

hint tham kich

 

Tấm hình của tôi anh chị lắm phải không ?
Hãy xem hai tay tôi chống vào hông ngạo mạn
Như hôm qua trước giờ ra mặt trân
Như bây giờ, giữa đất Mỹ bên em !!!

thu-yen

 

 

 

 

 

Tấm hình của tôi  chỉ dùng để hù trẻ con
Như một thuở nào thám kích  chúng tôi hù  quân phương Bắc
Hãy nhìn đôi mắt của tôi, hướng về  phía trước
Lưng có bao giờ còm, vẫn đứng thẳng, phải không ?