Thơ trích


(Hoài Cảm của Cung Tiến, Lệ Thu hát)

Bài thơ dưới đây được trích từ tập thơ: Khi nhớ về Bà Gi do Thư Ấn Quán ấn hành vào tháng 10-2018. Thi phẩm gồm 82 trang, hardcover, in bằng loại giấy quí hiếm, khổ 7 inch x 7 inch.
Tập thơ do chính tác giả thực hiện  từ A-Z, từ layout đến đóng, in, cắt, làm bìa cứng,
Đa số những bài thơ trong Khi nhớ  về Bà Gi này đuợc làm trong nhà Dưỡng Lão, khi chăm sóc người bạn đời. Dưới đây là một bài tiêu biểu (trang 32-33-34):

bongbuptai_1

bongbuptai_2

 

bongbuptai_3