há miệng

download (4)
Hình : Internet

Khi người mẹ đút đồ ăn cho con, như một phản xạ tự nhiên, người mẹ cũng há miệng theo (như tấm hình trên):

Không ăn sao há miệng ?
Không phải ! há để ăn
Những lộc vui Trời ban
Cho tấm lòng hiền mẫu

Trước đây, ta cứ nghĩ chỉ có người mẹ mới há miệng mỗi lần đút đồ ăn cho con, nhưng bây giờ qua kinh nghiệm nuôi vợ, ta mới hiểu hành động há miệng là một hành động phổ quát, Câu hỏi là tại sao ?
Một phản xạ tự nhiên ?
Không phải đâu.
Ngài ban ân điển mà mình không biết đó
Cần gì mả tập khí công, cần gì mà ép xác. Tất cả đề sắp xếp sẵn.
Không ai khổ đau như tôi. Nhưng cũng không ai hạnh phúc như tôi.

Mắt của mình  như ngời lên màu nắng tháng năm
Miệng mình há ra,  đợi chờ chiếc muỗng
Tay tôi hơi run vì thấy mình quá tội
Tự nhiên lòng tôi cảm thấy thật bao dung
Đây chính là tình yêu, và phần thưởng  Ngài ban
Ngài bắt tôi thay Ngài cứu người khổ nạn
Ngài không nói Ngài dùng miệng tôi an ủi
Và Ngài cho tôi quà tặng quí:  niềm vui

Vâng, niềm vui khi thấy mình ăn ngon
Khi  chiếc miệng như con chim con chờ mồi mẹ mớm
Từng muỗng đút, miệng tôi cũng hả theo hồi hộp
Tôi cũng đang được Ngài
mớm vào từng muỗng thức ăn vui !

%d bloggers like this: