Ngủ…

Với em bây giờ một vạn lời kinh
Cũng không bằng Hà Nội Ngày Tháng Cũ
Một vạn lời cầu nguyện
Cũng không bằng một giấc ngủ
để  em quên đi những khổ nạn cuộc đời
Em có hay là tôi cũng ngủ rồi
Nhưng  cuối cùng cũng sẽ thức cùng nỗi buồn  khủng khiếp

%d bloggers like this: