Mắt Bão

download (1)
Con mắt bão của nàng Florence hay bất cứ con mắt bão nào ngoài Đại Tây Dương
Vẫn được thông báo  trước cho mọi người để tìm đường chạy trốn
Giờ đây nàng Florence đã nguôi cơn giận
Bỏ  đất liền trở lại mái nhà xưa
Còn con mắt bão của mình sao  mãi chẳng chịu đi
Hay vì nàng mê ta nên không đành từ biệt ?

Ôi con mắt ngày xưa ,
con mắt mơ huyền qua màn khói thuốc
Sao bây giờ làm ta muốn đứng tim
Không biết khi nào bão được lặng yên
Không biết khi nào nổi cơn cuồng nộ

Con mắt nàng Frorence làm người ta phải chạy
Còn con mắt của mình ta không biết di tản nơi mô…

 

%d bloggers like this: