Khi nhớ về bà gi (10)

 

trungdoithamkich

Người ta  mừng chiến tích
Bằng súng ống tịch thu
Ta mừng được bửa  cơm
Để  lót lòng  đở đói…
Người ta khoe giàu có
Toàn yến tiệc cao lương
Ta thì khoe nồi cơm
Giữa mật khu Bình Định !

 

Nhớ bửa cơm  nóng hổi
Ở trong vùng mật khu
Tinh sương quân nhào vô
Địch hoảng hồn: Biệt kích !
Xung quanh ta hò hét
Vang động cả  Nho Lâm
Súng nổ rền thính không
Lảy cò  ta bóp đả
Thầy trò cười ha hả

Thấy địch chạy  quên  quần
Bỏ dang dở  nồi cơm
Lửa vẫn còn bốc khói
Thầy trò ta quá đói
Nằm chờ đợi cả đêm
Bao tử như đình công
Réo kêu hoài đòi nợ
Nồi cơm thêm lửa đỏ
Gạo là gạo nhân dân
Có rau cải ngoài sân
Có niêu nồi miễn phí
Thịt ration bông bí
Là tuyệt nhất trần gian
Thêm  điếu thuốc Pall Mall
Hít vào mừng chiến thắng !