Lục tỉnh anh về

Lục Tỉnh anh về trước lạ sau quen
Em mở cửa đón mời một tên du thủ
Đêm qua, anh nghe hoài sóng vỗ
Bỗng nhớ miền Nam, đất của tình người
Để khi xa nhà thèm tô cá lóc canh chua
Con cá rô mề chiên dầm nước mắm
Con cá phù sa má kho mân mẩn
Sao  cứ mắc hoài tận đáy chân răng …

Lục Tỉnh anh về nhớ lắm đêm trăng
Giăng võng ngoài hiên đình cù lao Long Thuận
Con sông giữa lòng soi vầng trăng rụng
Để bây giờ soi cả cõi lưu vong

Lục Tỉnh anh về  nước rút  nước dâng
Anh vô rừng Tràm Trà Tiên làm trâu trả nợ
Thương nhớ lắm gói xôi từ người con gái lạ
Để bây giờ anh thấy ở nơi em