Vài hàng tâm sự

Bân thân mến,

Thỉnh thoảng tôi post bài viết bằng tiếng Anh liên quan đến ãnh vực điện toán và in ấn – đặc biệt là máy in loại OKI..
Tôi nghĩ có bạn sẽ nhíu mày, bỉu môi… Con ếch nằm dưới dáy giếng mà đòi dạy đời bằng tiếng Anh tiếng Mỹ hay dốt mà bày đặt làm khôn…

Nhưng mà, thưa quí bạn, có rất nhiều người cần kinh nghiệm của tôi. Những câu hỏi liên quan đến OKI, thường ít được giải quyết. hay giải quyết bậy. Đó là một hiện tượng ta thường gặp trên bất cứ một forum nào. Tôi nghĩ là phải giúp họ. Bởi tôi có một dàn máy OKI đủ loại, đủ cở. Bởi tôi đã gặp những vấn nạn cũng như họ, và đã tự tìm được lời giải bởi kiến thức và trí tuệ của mình.
Để đổi lại là họ cám ơn tôi.
Ít ra tôi cũng biết việc làm của mình là đúng.

Vài hàng chia sẻ với bạn thân mến.

Fixya
Jul 02, 2018

Congratulations Sach Tran!

You’re in the top 10%.

With 395 people helped, you’re one of the most popular answerers of OKI questions. Keep those great answers coming.

%d