Tạp chí văn chương Nói

Theo bạn bè của nhà thơ Cao Đông Khánh, bàn rượu càng được bốc men là nhờ ông đọc thơ.  Càng say ông càng đọc hay.
Rất tiếc, tôi không được nghe, dù lòng rất ao ước.

Mãi đến khi làm số báo TQBT số 80  chủ đề CDK  này,  tôi mới được nghe ông đọc thơ. Không phải nghe ông đọc thơ giữa buổi nhậu hay giữa một đám đông ồn ào. Mà “nghe” cả một “tạp chí nói” dài trên một tiếng đồng hồ, với giọng đọc có một không hai.

Mở đầu chúng ta nghe lời người xướng ngôn:
)Xin click nút Play để nghe)

“Tạp chí văn chương do Cao Đông Khánh và Bùi Huy chủ trương phát hành bằng văn nói từ Houston Texas.

Tạp chí nóí số 1. Số đặc biệt về thi phẩm Lửa đốt ngoài giới hạn của Cao Đông Khánh do chính nhà thơ Cao Đông Khánh trình bày.”

Tạp chí nói số 1 dự trù phát hành tại Houston vào năm 2000  nhưng chưa kịp thì nhà thơ của chúng ta qua đời (12-12-2000). May mắn người đồng chủ trương tạp chí nói này là Bùi Huy (Tô Thẩm Huy) còn giữ được. Để hôm nay, sau 18 năm vô âm, nay nó lại tái ngộ, phát lại giọng đọc có một không hai của Cao Đông Khánh. Và tạp chí TQBT là tạp chí duy nhất được hân hạnh phát hành cùng một lúc chung với tạp chí “nói” số 1 này như ước nguyện của nhà thơ CĐK.

%d bloggers like this: