Cách thực hiện Text Box trong WORD

Bạn hỏi ta về cách làm bìa sách. Đây là một chuyện dài. Việc đầu tiên là bạn phải biết cách hình thành một text box trong WORD, để bạn có thể Insert tranh, hình hay điều chỉnh lớn nhỏ, trái hay phải… Nếu mà Text box làm được, bạn có thể làm bìa sach dễ dàng.

Sau đây là từng bước:

text box-1

text box-2

text box-3

 

text box-3a

 

text box-4

text box-5

text box-6