Tấm hình cũ

tht-hakhoi

 

Tôi trở dậy, lục tìm ngăn kéo cũ
Tìm một thời tôi bỏ lại Việt Nam
Và im lặng, trời ơi, lòng buồn bã
Tưởng niệm một thời tuổi trẻ cuồng điên

Ngăn kéo cũ đã lâu rồi không mở
Tấm hình tôi lem luốc nhìn không ra
Tôi đứng giữa những nỗi buồn lịch sử
Lẫn tự hào của tuổi trẻ hôm qua.