Protected: Ebook “2 tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu

1. Đia ngục có thật.

bút ký của Dương Nghiễm Mậu viết về năm Mậu Thân tại Huế, phụ ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 phát hành năm 2013 chủ đề nhà văn Dương Nghiễm Mậu.
Tác phẩm đuộc tái bản bởi Thư Ấn Quán.

(Xin click vào hình để đọc)

BIA DNCT

 

  1. Gào Thét của Dương Nghiễm Mậu, Nguyệt san Văn Uyển tháng 1-1969

 

(Xin click vào hình để đọc)

gaothet

 

%d