Hai dịch phẩm để đời của Phùng Thăng

 

Hai dịch phẩm của Phùng Thăng để lại cho văn học sữ VN là Những Ruồi và Kẻ Lạ ở thiên đường. Sau đây là E book của hai tác phẩm này. Nếu quí bạn muốn bản in , xin liên lạc với chúng tôi.

  1. Những Ruồi, nguyên tác của J. Paul Sartre, bản dịch Phùng Thăng, Thanh Hiên xuất bản (Click bìa để đọc)

(IMG_0280

2. Kẻ lạ ở thiên đường nguyên tác của Simone Weil (click hình để đọc)

bia KLOTD