Smart TV và những ích lợi vô song

Thị lực tôi càng lúc càng kém. Rất khó cho tôi để đọc trên màn ả nh laptop.
Tôi giải quyết vấn nạn này bằng cách dùng smart TV, và nối  (connect) với  laptop bằng qua trung gian một “HDMI to VGA Adapter” . Adapter này mua ở các tiệm bán điện tử hay Walmart giá khoảng $20.
shopping

Tại sao lại dùng cái adapter này ?
Xin thưa ở Laptop không có cái chấu để nối máy computer với màn ảnh (monitor)  như ở desktop. Nó chỉ có cái lỗ gọi là HDMI. Nó không phải là USB.
Nó xem như trung gian để chúng ta nối cái cable từ màn ảnh smart TV đến laptop.
Sau khi connec t rồi, bạn đổi source sang VGA.  Và bạn có thể dọc chữ rất rõ như hình dưới đây:

IMG_0241

Bạn thấy màn ảnh laptop (phía dưới) chữ mờ rất khó đọc (với con mắt của tôi bây giờ). Bạn cũng thấy cái màn ảnh smart TV, như một màn ảnh laptop lớn gấp ba lần, nhìn mát mắt lắm. Giờ bạn chỉ nhìn smart TV mà điều chỉnh mouse, không cần lệ thuộc vào laptop nữa.

Cái lơi thứ hai là bạn có thể xem TV những đài căn bản, rất rõ. Bạn chỉ cần dùng anten và thay đổi nguồn (source ) từ VGA sang TV.

Bạn có câu hỏi, xin e mail tôi. Đừng ngần ngại.

 

 

 

 

%d