Giới thiệu sách báo mới: TQBT số 77 tháng 11-2017

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

IMG_7107                  Hình chụp từ  blog Phamcaohoang http://www.phamcaohoang.com/

THƯ QUÁN BẢN THẢO
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

SỐ 77 THÁNG 11.2017

CHỦ ĐỀ:

NHÀ VĂN TRIỀU SƠN (1921-1954)

ĐẶC BIỆT: đăng nguyên 12 chương
truyện dài NUÔI SẸO của Triều Sơn

PHẦN SÁNG TÁC VÀ CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN:

TRẦN HOÀI THƯ   TÔ THẨM HUY   NGUYỄN ÂU HỒNG
NGUYỄN KHẮC NGỮ   LÊ VĂN TRUNG   PHẠM CAO HOÀNG
CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH

Muốn có số báo này, vui lòng liên lạc: tranhoaithu16@gmail.com

%d bloggers like this: