Còi tàu hụ, nhớ Đinh Cường

còi tàu hụ
nhớ giang hồ
lên ga khuya lạnh
gió mờ mịt xa
(thơ Đinh Cường)

 

Kể từ  bạn  bỏ  đi xa
Con tàu vẫn đến  nhà ga mỗi ngày
Còi  tàu vẫn vút lên mây
Cớ sao thưa bạn hôm nay  qúa buồn !
Tàu  ngừng, chở tiếp  hoàng hôn
Làm sao chở hết nỗi buồn  của tôi ?