Những bửa cơm trong mật khu

Thơ Trần Hoài Thư

“… bao nhiêu trách nhiệm nguy hiểm trong vùng địch kiểm soát, đột kích, thám kích, tiền thám hay viễn thám kể cả tăng viện và là mũi tấn công chính trong một trận đánh dữ dội, đều giao cho Đại đội Thám Kích 405. Vì vậy sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của đơn vị nầy phải là quân nhân tình nguyện hoặc được chọn lựa trong thành phần có kinh nghiệm trận mạc, gan lì và nhất là sự bền bĩ chịu đưng gian khổ ở các đơn vị tác chiến khác của Sư Đoàn. Mặc dù Đại Đội Thám Kích không có trong Bảng Cấp Số của Sư Đoàn, nhưng do tính chất cuả nhiệm vụ khi thành lập -vì nhu cầu chiến trường-nên tính mệnh của mọi cấp trong ĐĐ/TK như “chỉ mành treo chuông” mỗi một khi được sử dụng. Ai vào thám kích mà ra khỏi được, không chết, ít nhất cũng mang theo vài chiếc thẹo trên mình. Trần Hoài Thư rời miền Trung vào miền Nam không biết được mấy Chiến thương Bội tinh…”
(Nguyễn văn Dưỡng – nguyên trung tá trưởng phòng 2 sư đoàn 22 BB, phòng điều động đại đội thám kích 405)

(trích dẫn từ bài ” Định Mệnh”, nguồn Internet)

Mục tiêu 1.
Hạt cơm hạt ngọc của trời
Tôi nhai để nhớ một ngày dừng quân
Mưa vần vũ gió từng cơn
Ba người chắn gió canh chừng nồi cơm

Khói làm cay mắt hoàng hôn
Tôi làm thơ hay tôi còn chiêm bao
Hạt cơm hạt ngọc của trời
Tôi nhai vào cả bồi hồi diều hâu

Phải rồi, cơm sống, gạo đau
Phải rồi,  khói tạt bốc mù đội trung
Phải rồi, cơm nhão, sượng sùng
Toi nhai, nghiền dập nỗi buồn lính Nam

Ba người sao đủ vách phên
Thơ tôi sao đủ  làm khiên che trời
Tháng tư chiến trận tan rồi

Nồi cơm khê sống cả đờichẳng quên
Mục tiêu 2.
Làng hoang địch bỏ từ lâu
Bí bầu rau cải tha hồ tự do
Thiếu chăng thiếu vịt thiếu gà
Thiếu  thêm tí đế mừng ngày bình yên

Mục tiêu 3.

Mục tiêu vừa chiếm xong rồi
Thầy trò đi kiếm cái nồi chị nuôi
Đỡ công nấu nướng lôi thôi
Cám ơn “đồng chí” bỏ nồi thoát thân
Nồi cơm nóng, cá với canh
Thầy trò vét trọn ăn mừng chiến công…

Mục tiêu 4

Mời ông thầy vào xơi cơm
Có gà có vịt tha hồ lai rai
Hôm nay mình bắn kinh tài
Tịch thu một bịt tiền còn máu loang

Hắn núp dưới ao trong làng
Thở bằng ống sậy bọt lăn tăn trồi
Bọn này tưởng cá ném chơi
Không ngờ máu thịt tả tơi lềnh bềnh

Kìa, ông thầy có sao không
Sao ông lại mữa, mặt xanh thế này

Em kêu y tá đến ngay
Mục tiêu 5
Bửa cơm đã dọn ra rồi
Người ô đô nói ngậm ngùi bên tai
Hôm nay lại thiếu thằng Tài
Em bới một chén mời về ăn chung
TRời ui ui đã lập đông
Hàng cây gãy ngọn đóng khung nền trời
Khẩu súng cắm giữa gò bồi
Hai hàng quân đứng ngậm ngùi tiễn đưa…
%d