Tấm hình cũ

Một bạn trong nước vừa tìm ra hình của lão Kim Mao Sư vương  thời hắn còn là một trung đội trưởng thám kich thuộc đại đội 405 tham kich sư đoàn 22 BB quân lực miền Nam. Tấm hình đăng trên “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. Xem hắn như một bạch diện thư sinh mặc độ rằn ri. (Hắn ghét nhất là chụp hình nên không thich face book, vậy mà bị tác giả Lương Trọng Minh lôi vào tiệm chụp hình ở Qui Nhơn, rồi dạo diển,…).

hinh tht chuan uy

 

Chuẩn uy thám kích THT của thời đánh giặc ở Bình Định (1968). Xin chú ý đến cái lon chuẩn úy gắn trên cổ áo. Hình này lấy từ tác phẩm “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. (Xin cảm ơn NVu. K)

HNB

THT bây giờ  (tranh của Hoàng Ngọc Biên)

%d bloggers like this: