Trắng

Da ông bạn màu đen
Râu ông bạn màu trắng
Da của tôi màu vàng
Tóc của tôi màu trắng

Màu trắng của Daksuk
Màu trắng của  Mang Giang
Màu trắng của  mù sương
Màu trắng của  mây bạc
THời chúng ta đánh giặc
Nhuộm mãi đến bây giờ

img_1179
THT đẩy xe ông bạn Mỹ trong nursing home

%d bloggers like this: