TQBT số 74 bắt đầu chuẩn bị

Tòa soạn tạp chí TQBT trân trọng thông báo:
TQBT số 74 sẽ phát hành vào đầu tháng 4-2017.
Chủ đề số 74 là giới thiệu nhà văn Triều Sơn (1921-1954) và báo sinh viên (đặc biệt là nguyệt san Tình Thương của Sinh viên Y Khoa SG).
Quí bạn thân hữu xin vui lòng gởi sáng tác mới trước ngày 15-3-2017. Đề tài tự do, không nhất thiết nằm trong chủ đề.
Chúng tôi cũng xin quí bạn nào còn giữ những tạp chí thời Sinh viên SG xin vui lòng chụp và gời đến chúng tôi để chúng tôi có thêm tài liệu cho số chủ đề này. Xin được cám ơn trước.

Chủ trương TQBT

Trần Hoài Thư