Khi nhà thơ nhảy trực thăng

Thường thường mỗi chiếc trực thăng mang khoảng 5   người.. Trung đội trưởng ngồi ở băng giữa. Hai băng ngoài, mỗi băng hai người cọng vào xạ thủ đại liên trực thăng. Bạn thấy trực thăng không dáp xuống để chúng tôi nhảy, nhưng bay một chỗ cách dất khoảng 5,6  mét (Xin xem hình). Lính ở bìa ngoài nhảy tương dối không nguy hiểm vì trức thăng bày gần đất hơn. Nhưng đến phiên trung đội trưởng nhảy  thì trực thăng bay lên cao hơn.Đó là điều bất hạnh cho trung đội trưởng, vì đô cao có thể khiến ống quyển bị gãy như chơi.   Nhất là chỗ nhảy là triền núi, dốc nghiêng đá lởm chởm có khi đầy bụi gai chứ không phải là chỗ bằng phẳng. Sức quay của chong chóng khiến người lính phải lăn như trái banh xuống dưới vực…

 

tructhang

Tấm hình trên đây sưu tập trên NET chụp trực thăng đổ một toán  thám kích. Lính được trang bị súng nhẹ, không áo giáp, đội mũ rừng… Bạn thấy trên lưng người lính là ba lô ít nhất là 7 ngày, chưa kể đạn dược. Sức chong chóng quay như cơn trốt, và sức nặng  của ba lô, thêm cái độ cao phải nhảy..

 

Nhảy trực thăng ở Phước Lý

Thì ta ra trận, ta ra trận
Trăm lần, thì cũng chuyện rong chơi
Vẫn chuyến bốc quân vào buổi sớm
Vẫn chuyến trở về không buồn vui

Ráng giữ ống chân cho khỏi gãy
Ráng ôm khẩu súng như tình nhân
Cầu cho cặp kính dày không vỡ
Nhớ cột dây thun cho chắc ăn

Thằng Mỹ lái tàu chơi mất dạy
Hai càng chưa hạ đã bay cao
Ta nhìn xuống thấp, run không nhảy
Mày đạp ông, ông phải té nhào (1)

Ta té lăn cù, rơi xuống vực
Kính ta đã rớt, ta mù đui
Mù đui, ta đứng, vai như gánh
Một cỗ quan buồn quá hắt hiu

Lính cũ chỉ đường ta đánh trận
Quân bò, ta lại chạy khơi khơi
Phen này còn sống về thăm phốhé lại em nuôi. Thưởng cuộc đời

(1)  Phía ngoài hai bên hông trực thăng, mỗi bên  ba người lính. Trung đội trưởng ngồi phía trong, giữa trực thăng. Khi tàu sà xuống, lính hai bên nhảy ra… Nhưng đến phiên trung đội trưởng nhảy, thì tàu đã bốc lên cao…

%d bloggers like this: