Hạt cát bầm !

Ráng đỏ giát lên, chiều sắp ngủ
Bờ bên:sậm tối hàng tre làng
Niềm vui  của lính lan vào nước
Đơn vị  được trở về  bình an

Bình an có nghĩa là vô sự
Là thấy làng ta đất của ta
Là sớm ta qua con  nước cạn
Chiều về nước đã lớn bao la…

Dùng chiếc  poncho  làm phao nổi
Khẩu súng trường nằm ngủ rất ngoan
Bên ấy những  vì sao đã hiện
Hay là những đốm mắt tình nhân ?

Bỗng nhiên hạt cát từ đâu lại
Tìm giày ta  để mà viếng thăm
Cát sông Hằng sông Côn sông Lại
Hạt cát nào cũng thốn cũng đâm…

Sông trả cho trời trăng mọc sớm
Nhưng bầm vẫn trốn mãi không ra…!
Để  bây giờ  cát đang thức giấc
Biến thành Uric (1) tấn công ta !..

(1) Uric acid: Chất acid gây nên bịnh Gout.

%d