Sá gì với cái chân đau…

Với bàn chân  với tội hình
Ta lê chân đến với mình hôm nay
Ngòai sân tuyết phủ ngập đầy
Chân mang bọc nhựa thay giày bốt cao
Ngày xưa quanh quẩn chiến hào
Giày saut trận mạc, bạc màu núimg_1144i sông
Bây giờ  vợ vợ chồng chồng
Bao nylong bọc đôi bàn chân sưng
Ngày xưa lội suối băng rừng
Ngày nay lội tuyết ngập đường  mênh mông
Ngày xưa là một quê hương
Ngày nay là một tấm lòng có nhau
Sá gì cái bàn chân đau
Thương ta mình gắng nuốt vào,  ta vui

img_1139

%d bloggers like this: