TQBT số 73

Xin vui mừng báo tin cùng quí bạn hữu, quí Thổ Thần, quí cây cối, quí nai và sóc, quí trái tim đập hoài đập mãi mà vui ca, rằng TQBT số 73 đã được layout, convert to pdf acrobat, với bao nhiêu là hình, mỗi hình ít nhất là 1 MB bắt ta phải compress hoài compress mãi…
Cám ơn vô cùng ông già Noel giả trang thành người nữ bưu trạm đập cửa rầm rầm, mang cả thùng báo Văn học Nguyệt san đúng và mùa Lể Hội.
bia-73

 

Tim ta đang ca hát, ta bỏ computer vào làm cho bà xã một phần cơm chiên Dương châu. Nào là tỏi phi, nào là hột gà, nào là thịt nướng chị bạn từ Virginia có lòng thương ta gởi tặng. Tạp pí lù. Ta vừa chiến vừa xào vừa nói rằng, bà ơi, tôi làm cho bà đây, rán mà ăn đừng có ọc  mửa mà tôi dọn thì tội cho tôi lại khiến mấy mụ nurse aid cằn nhằn chịu không nổi bà à…

Chiên  cơm hay chiên chữ thì cũng  tương tự.Cơm thì do lửa còn chữ thì  do fuser nướng image toner. Cơm chiên để ăn và chữ chiên để đọc. Vậy thôi.

Xin tặng cõi ảo Virtual world này một bài do ông già Noel giả trang thành cô gái bưu trạm xinh đẹp mang đến, mà ta chọn để đăng trên tạp chí  của ta: Và chắn chắn chỉ có tạp chí này mới có.

ailatacgia-so-8-thang-1-56a

%d bloggers like this: