SAO TRỒNG BỒ KẾT NƠI NÀY

boket

Sao trồng bồ kết  nơi  này
Để cho trái rụng bên ngoài phòng em
Để chừ mái tóc mun đen
Vẫn còn tỏa chút hương thơm thưở nào

Ngày xưa  bồ kết gội đầu
Sao em không gội hết gầu nghiệp oan ?

img_1092

%d bloggers like this: