Lê …

Khi đôi chân không còn là hai cột trụ
Vẫn còn đây khinh mạn một cái đầu
Khi đôi chân không còn sức bước mau

Thì bài hoc chú rùa già trước sau gì cũng đến
Cám ơn em, em cho tôi nước mắt
Để tôi hiểu rằng tim tôi vẫn yêu thương
Tôi biết mình may mắn còn đôi chân
Lê lết nữa vẫn còn đi còn đứng
Nghiệp dù nặng, nhưng thân tôi không nặng
Tôi đã trả hết rồi, còn gì nữa mà mang ?
(Aug 16-2016)

 

 

 

%d