“Lệnh mẫu” và một bài thơ hiếm của Bùi Giáng

Trần Hoài Thư sưu tầm và viết

 

Trong thơ Bùi Giáng. chúng ta vẫn thường được đọc hai tiếng “mẫu thân”  mà nhà thơ đã dành cho một số nhân vật nữ như Phùng Khanh. Kim Cương, hoàng hậu Nam Phương hay Marylin Monroe.
Tuy nhiên có hai chữ mà chẳng ai nhắc đến, hay không hề được phổ biến trên Mạng hay trong các tác phẩm xuất bản của ông..
Dó là hai tiếng  “lệnh mẫu”.Theo sự sưu tập của chúng tôi, ông chỉ xữ dụng chỉ một lần, và một lần duy nhất trong bài “bên đèn”:

Gió đăm chiêu thổi sang bờ
Lời thưa lệnh mẫu bây giờ là đây.

Dưới dậy là lời giải thích do chúng tôi sưu tầm từ tạp chí  MAI số 12-13 ngày 15-5-1966 của Hoàng Minh Tuynh:

mai so cuoi

 

Thêm ít lời về bài thơ “BÊN ĐÈN” của BÙI GIÁNG

Hoàng Minh Tuynh viết

 

Khi trao cho tôi bài thơ “GIÓ NÚI”; Bùi-Giáng có hỏi tôi về ý nghĩa hai chữ “LỆNH MÂU” trong bài thơ  “BÊN ĐỀN” đăng trong MAI, số 8-9, câu 7-8 :  (chúng tôi đã đăng ở trang trước – ghi chú tòa soạn TQBT)
Gió đăm chiêu thổi sang bờ
Lời thưa lệnh mẫu bây giờ là đây…

Bùi-Giáng nói :
“Anh có hiểu lệnh mẫu đó chỉ ai không ? Tôi không nói ra, chắc không bao giờ anh biết được. Và hôm nay, tôi muốn nói cho anh rõ : cách đây hai năm, anh có tặng tôi bức tượng của Đấng Trinh-Nữ Mã-Lợi-Á, Maria, tôi vẫn dành một chỗ riêng trong phòng để đặt bức tượng mà tôi ưa chuộng và dưới bóng bức tượng, tôi đã viết :

 ” Gió cây trút lá bên đường *
Gươm hồng đeo mộng trút hường hư sinh
Ấu thơ lỡ dịp quân bình
Đường xuôi ngược gọi chân tình quá mau
Cỏ ôi dàn bến bãi xanh
Đi vòng thiên hạ đã thành thiên thu
Chợt dừng cõi bắc hư phù
Bên mình phố thị lan tù tội hoa “

Tôi ghi mấy lời của Bùi Giáng trên, vì tôi tin thơ anh sẽ còn lại và có ngày nào đó, những người phê bình thơ anh sẽ cần tới.

  1. M. T.

(MAI số 12-13 ngày 15-5-1966)

(nguồn: tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 69 chủ đề tạp chí Mai tháng 4 -2016)

 

Đây là nguyên văn bài thơ Bên Đèn của Bùi Giáng (Mai số 8&9 ngày 15-2-1966):

BG-so8-9