Thêm một đứa con nữa lại rời khỏi nhà hộ sinh

TQBT số 68  chủ đề Văn chương chửi thề đã  được thực hiện xong. Dày 284 trang.  Ngập tràn bài vở chọn lọc  khó tìm.

(Muốn có báo xin liên lạc về địa chỉ hay email ở  cuối trang)

 

Thêm một đứa con nữa lại rời khỏi nhà hộ sinh
Thêm niềm vui nữa lại mọc trong hồn  ta  bát ngát
Ta yêu nó như yêu những vần thơ lục bát
Bởi khai sinh đề là 68 phải không ?

bia tqbt 68

Liên lạc
 Trần Hoài Thư
719 Coolidge st
Plainfield, NJ 07062 USA

Email: tranhoaithu16@gmail.com
Cell: (908)9308743

 

 

%d