Tháng 9 này con được 15 tuổi

11947644_1649105722043270_7313666471185299585_n

Con sinh dưới hầm lạnh
Ngày nước Mỹ thảm sầu (*)
Giờ con 15 tuổi
Ta ngỡ mình chiêm bao !!!

Sáng Tạo gở bảng hiệu 
Vì Mỹ không chi tài (**)
Hiện Đại vào nghĩa địa 
Vì chính quyền đổi thay (***)
Có tiền, có tất cả
Không tiền, đành bó tay !

Còn mình, vô sản gộc
Mà con ra  dài dài
Số một:
100 trang mỏng
 65:hơn ba trăm  trang dày !
Thỉnh thoảng chơi phụ bản
In sách tặng  bạn hiền !!!

Đời có nhiều chuyện lạ
Không tiền mà mua tiên !_

 Ta mừng  lô rượu mạnh
Biết con chỉ nhìn cườii
Thôi cho ta mừng nhé
Uống  thế con cốc  mời !
____

(*) ngày 11-9-2001
(**) Sáng tạo được tài trợ bởi Phòng Thông Tin Hoa Kỳ
(***) Hiện Đại đượcc tài trợ bởi  B.S Trần Kim Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên Cứu Chính trị VNCH. Cuộc chỉnh lý 1-11-1960 đã làm Hiện Đại bị bức tử

%d