Bye Dự án mới…

Mấy hôm nay tôi miệt mài với tháo, lấp, nhìn, đọc, research, suy nghĩ và đặt câu hỏi cho cái cartridge bị hư của tôi. Quí bạn nên phân biệt có hai lọai chánh trên thị trường về cartridge. Một dành cho Inkjet tức là mực. Và một dành cho laser (tức là bột). Bột này có chất kim lọai pha trộn.

Cám ơn cái cartridge nạn nhân để tôi tháo tung, để tôi hiểu thế nàoi là Drum, là trục nam châm. là blade… là bình chứa bột, là mấy cái ốc…

Tháo ra. Nơi nào là chỗ đầu tiên để mà tháo. Cạy từ từ. Rồi lấy drum. tháo cái trục nam châm, tháo ốc…. Mà tại sao lại là trục nam châm ? Tại sao có blade? Tại sao bột lại ngập cả drum khiến giấy in phải lem?

 

Tôi là dân Toán, khi làm việc với AT&T tôi phụ trách phần hành Thử lại những nhu liệu do các đồngnghiệp viết. Thử nhu liệu khác với thử một món hàng. Một sản phẩm điện tử chẳng hạn. Chỉ việc bật công tắc là nhìn, là đọc, là thấy trước mắt. Còn thử một nhu liệu, thì rắc rối hơn. Ví dụ một khách hàng quên chia zero. Hay ví dụ một programmer khùng, viết một utility bỏ vào máy, cho ngày giờ năm,  cơ phận sẽ nổ… Tưởng tượng chiếc máy bay có cơ phận này thì sao?

Không bao giờ tin, nhưng nào ai biết. Và người tester phải luôn luôn nêu những câu hỏi…

Tương tự như hôm nay, sau khi khóa đóng cái dự án mới này, tôi nghĩ là tôi đã thử xong. Đã tìm ra kết luận là công sức ngươi bỏ ra hơi nhiều, bột đen lấm lem dơ bẩn mặt mày áo quần nền nhà, nhưng chẳng lợi lộc gì. Thôi thì bỏ tiền mua cái ống cartridge khác, khỏe ru…

Vâng, tôi đã bỏ ra thì giờ vô ích, nhưng thật sự có ích cho tôi: Tôi được hiểu thệm về nguyên tắc, về sự vận hành về OPC, drum, Wiper blade, về tại sao chữ mình đánh vào computer lại được in ra, trong khi toner chỉ là bột… Tôi đã rút ra bài học. Ít ra, điều này cũng tăng thêm kiến thức của mình.

 

 

 

Đừng bảo tôi phí công phí sức mà chẳng đạt được một thành quả nào. Như vậy, bạn nghĩ gì về câu nói của tổ tiên, của người đời ” thất bại là mẹ thành công” ?.

Tôi thất bại khi đóng cái dự án lại, nhưng tôi thành công, là tôi biết tôi sẽ làm gì, ứng xử thế nào, trong tương lai.

Vô ích mà có ích. Ngược lại, máu tôi đã đổ xuống trên mặt lộ ngay ở cửa phố Qui Nhơn. Cả hai bắt đùi này vẫn còn cộm những miểng lựu đan, và cả một thời thanh xuân, trung niên bị mất, bị cướp. Có ích không ?

Hòa tòan vô ích.

%d bloggers like this: