Chiến thắng (2)

 

Khi mà Sáng Tạo từng trang từng cũ mèm đã trở nên đen thắm. Tôi đổi từ hai chữ tươi thắm thông thường, vì tôi cần màu đen hơn. Màu đen khiến chữ được rõ nét, và người đọc được dễ dàng.

Tôi là dân programmer. Làm việc cho AT&T và IBM  suốt cả 24 năm. Tôi đã đánh đuổi triệt tiêu biết bao con bug. Chúng gian ngoan bao nhiêu, lém lỉnh bao nhiêu, tài tình bao chiêu, tôi cũng có cách tìm ra. Và chiến thắng đã được đổi lại bằng lời khen của chũ, bằng sự thăng thưởng hàng năm. Hay là một món tiền bonus.

Đó là sự chiến thắng của một kẻ làm công.

Ngược lại còn có những chiến thắng không được đền bù, chẳng ai cần biết.:

Cô hàng chợ huyện mơ gì nhỉ
Mà sao yên lặng như tương tư?
Tôi biết đêm rồi không chó sửa
Đêm rồi tôi cũng dệt cơn mơ….

Ôi một đêm không chó sửa là một đêm làng xóm bình yên, nhưng để đổi lại là cả đêm có những người thức trắng… Đó có phải là chiến thắng không nhỉ?

Còn  những trang như thế này, mà tôi đã cố công sưu tầm, scan, edit, clean, deskew, adjust., remove, cut, paste, compress từ ngày này sang ngày khác, mà chẳng hưởng một lợi nhuận nào hết, thì có phải là chiến thắng không nhỉ ?

 

bia 2

bia motbia 3bia pg-11 pg-21

%d bloggers like this: