20 năm văn học miền Nam: Liệt kê tác phẩm xuất bản trong Nam ngoài Bắc từ 1955-1975

 

( Chú ý: Các tác phẩm được xuất bản ngoài Bắc được tô màu)catalog-1_page_0001                                                            catalog-1x_page_0002                                                      catalog-1x_page_0003

 

(Còn tiếp)

(Chữ màu: sách được xuất bản ngoài Bắc)

%d bloggers like this: